Thứ năm, 24/12/2015, 15:38 GMT+7
6 dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng
Bộ TT&TT vừa ban hành Thông tư quy định danh mục 6 dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng. Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2016.


Thông tư mới của Bộ TT&TT quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng
sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2016 (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Thông tư 35/2015/TT-BTTTT quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng được Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son ký ban hành ngày 15/12/2015.

Theo đó, Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng áp dụng cho từng dịch vụ gồm: dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông mặt đất sẽ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 35:2011/BTTTT; 3 dịch vụ gồm dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON (dịch vụ truy nhập Internet cáp quang), dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ Modem cáp truyền hình (dịch vụ truy nhập Internet cáp truyền hình) và dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ xDSL (dịch vụ truy nhập Internet xDSL) sẽ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 34:2014/BTTTT; dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất sẽ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 36:2011/BTTTT; và dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000 sẽ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 81:2014/BTTTT.

Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2016, Thông tư 35 sẽ thay thế cho Thông tư 02/2013/TT-BTTTT ngày 22/1/2013 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng.

Theo báo cáo của Cục Viễn thông (Bộ TT&TT) được công bố hôm qua, ngày 21/12/2015, tính đến nay cả nước có 6 doanh nghiệp được cấp giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ thông tin di động, 72 doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông và 63 doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ Internet.

Thống kê của Cục Viễn thông cũng cho hay, với dân số 90,5 triệu người, nhưng Việt Nam hiện có tới trên 120,6 triệu thuê bao di động, đạt tỷ lệ 133 thuê bao/100 dân. Số thuê bao cố định là 6,7 triệu thuê bao, tương đương tỷ lệ 7,4 thuê bao/100 dân; số thuê bao băng rộng cố định đạt hơn 7,3 triệu thuê bao, đạt tỷ lệ 8 thuê bao/100 dân.

Về số thuê bao Internet băng rộng, Việt Nam hiện có tổng cộng 36,28 triệu thuê bao, đạt tỷ lệ 40,1 thuê bao/100 dân. Tỷ lệ người dùng Internet đạt 52% dân số, tỷ lệ số xã có máy điện thoại đạt 100%.

theo ictnews.vn

Bản quyền thuộc Quỹ Dịch vụ Viễn thông Công ích Việt Nam
Điện thoại: 84.4.9446708 Fax: 84.4.9454421