Thứ hai, 21/12/2015, 13:58 GMT+7
Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam: triển khai kế hoạch công tác năm 2016
Ngày 17/12/2015, tại trụ sở Bộ TT&TT, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2016. Hội nghị vinh dự đón đồng chí Phạm Hồng Hải- Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), đại diện Lãnh đạo các Cục, Vụ chức năng của Bộ, lãnh đạo Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, lãnh đạo Ban Quản lý Chương trình, lãnh đạo các đơn vị thuộc Quỹ, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên Qũy cùng đại diện cán bộ công nhân viên chức thuộc Quỹ.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo Tổng kết công tác năm 2015 và Chương trình công tác trọng tâm năm 2016.

Năm 2015, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng được sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp tích cực của các đơn vị ngoài Quỹ cùng sự quyết tâm của tập thể Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên toàn Quỹ, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm: Tham gia xây dựng Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 (Chương trình 1168); Tham gia xây dựng Thông tư liên tịch số 21/TTLT-BTTTT-BTC ngày 21/7/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện thí điểm hỗ trợ đầu thu truyền hình số tại Đà Nẵng và 4 huyện Bắc Quảng Nam (Thông tư 21) và đã Tổ chức thực hiện việc hỗ trợ theo Thông tư 21; Phối hợp, tham gia xây dựng các Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình 1168; Tiếp tục hoàn tất một số nội dung của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 (Chương trình 74); Xây dựng và ban hành các quy chế, quy định phục vụ công tác quản lý và điều hành các hoạt động của Quỹ; Kiện toàn công tác cán bộ; Các hoạt động thường xuyên của Quỹ đều đạt kết quả tốt.

Năm 2016, tập thể Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, nhân viên toàn Quỹ sẽ quyết tâm, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành xuất sắc 5 công tác trọng tâm:

Một là: Triển khai thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020: tham gia phối hợp xây dựng các văn bản, thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình; triển khai thực hiện Chương trình theo chỉ đạo và phân công của Lãnh đạo Bộ, Tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Chương trình; thực hiện kế hoạch thu các khoản đóng góp vào Quỹ từ các Doanh nghiệp viễn thông...;

Hai là: Thực hiện các nội dung hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất theo đề án số hóa truyền hình đến năm 2020: Thực hiện thanh quyết toán hợp đồng cung cấp đầu thu truyền hình số mặt đất hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn Đà Nẵng và 4 huyện Bắc Quảng Nam theo đề án số hóa truyền hình đã thực hiện trong năm 2015; phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung cần thiết để triển khai thực hiện công tác hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Cần Thơ- giai đoạn 2 của đề án số hóa truyền hình theo sự phân công của Lãnh đạo Bộ;

Ba là: Tiếp tục thực hiện các việc còn tồn đọng của Chương trình 74;

Bốn là: Phối hợp xây dựng cơ chế tài chính, chế độ kế toán của Quỹ;

Năm là: Kiện toàn bộ máy tổ chức và hoạt động của Quỹ;

Và các công tác khác như kế hoạch thu chi tài chính và đầu tư, kế hoạch hợp tác quốc tế, khoa học công nghệ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng…

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải biểu dương và đánh giá cao những thành tích nổi bật mà Quỹ đã đạt được trong năm 2015, đặc biệt là trong việc phối hợp xây dựng, trình và được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020; tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện việc hỗ trợ theo Thông tư liên tịch số 21/TTLT-BTTTT-BTC ngày 21/7/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện thí điểm hỗ trợ đầu thu truyền hình số tại Đà Nẵng và 4 huyện Bắc Quảng Nam (Thông tư 21)…Đây chính là nền tảng quan trọng, có tác động rất lớn đến hoạt động của Quỹ trong thời gian tới. Về phương hướng công tác của Quỹ trong năm 2016, Thứ trưởng nhấn mạnh: Quỹ cần tập trung toàn lực cùng các Cục, Vụ có liên quan giải quyết triệt để những tồn đọng của Chương trình 74; xây dựng hệ thông các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình 1168; tiếp tục thực hiện các nội dung hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất theo đề án số hóa truyền hình đến năm 2020; tích cực làm việc với các Bộ ngành có liên quan để cơ chế tài chính theo Quyết định 11/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ áp dụng cho Quỹ sớm được ban hành; kiện toàn bộ máy tổ chức, công tác nhân sự của Quỹ và Ban Quản lý Chương trình; xây dựng và hoàn thiện các quy định nội bộ của Quỹ…

BBT

Bản quyền thuộc Quỹ Dịch vụ Viễn thông Công ích Việt Nam
Điện thoại: 84.4.9446708 Fax: 84.4.9454421